สิทธฺในการเล่นแบ็คแจ็คอย่างถูกต้อง

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิประจำตัวของคนเราทุกคน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีเกียรติมีเกียรติประจำตัว สิทธิมนุษยชนไม่สามารถที่จะโอนให้แก่กันได้ แม้กระนั้นนักทำการสิทธิมนุษยชนให้คำชี้แจงว่า พวกเราเรียกสิ่งของที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกคนที่จำเป็นต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งทำให้คนๆนั้นมีชีวิตอยู่ในแบ็คแจ็ครอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถมีการพัฒนาตัวเองได้ ว่าหมายถึง สิทธิมนุษยชน เมื่อนำคำชี้แจงทั้ง ประการมาประกอบกัน ก็สามารถรู้เรื่องได้ว่า สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกคนที่จำเป็นต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน เพื่อทำให้คนๆนั้นมีชีวิตอยู่ในแบ็คแจ็ครอดได้แล้วก็มีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนก็เลยมี ระดับ ระดับแรก เป็นสิทธิที่ประจำตัวคนทุกคนมาแต่ว่ากำเนิด ไม่อาจจะถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่ในแบ็คแจ็คเหนือข้อบังคับและแบ็คแจ็คกับการอำนาจอะไรก็ตามของเมืองทุกเมือง สิทธิพวกนี้ดังเช่นว่า สิทธิในชีวิต ห้ามฆ่าหรือรังควานต่อชีวิต ห้ามกิจการค้ามนุษย์ ห้ามทรมาทรกรรมอย่างขาดความกรุณาปรานี คนทุกคนมีสิทธิในความศรัทธา มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางด้านการเมืองมีความอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ็คแจ็คกับการแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยแนวทางอื่น สิทธิมนุษยชนกลุ่มนี้ไม่ต้องมีข้อบังคับมารองรับ สิทธิพวกนี้ก็ยังคงอยู่ในแบ็คแจ็ค ขั้นต่ำอยู่ในแบ็คแจ็คในมโนธรรมสำรำลึกถึงบุญบาปคุณโทษที่อยู่ในแบ็คแจ็คในตัวของแต่ละคน ดังเช่นว่า แม้ไม่มีข้อบังคับข้อกำหนดว่าการฆ่าคนเป็นความไม่ถูกโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้กระนั้นคนทุกคนมีสำนึกทราบได้เองว่า การฆ่าคนนั้นเป็นของต้องห้าม เป็นบาปในทางศาสนา ฯลฯ ระดับลำดับที่สอง เป็นสิทธิที่จำต้องได้รับการยืนยันในรูปของข้อบังคับหรือจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันโดยรัฐบาล เช่น การได้รับชนชาติ การมีงานให้ทำ การได้รับความคุ้มครองป้องกันแรงงาน ความเท่าเทียมของหญิงชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน คนแก่ คนไม่สมประกอบ การได้รับการเรียนพื้นฐาน การรับรองการตกงาน การได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข การสามารถแสดงออกด้านวัฒนธรรมอย่างอิสระ สามารถได้รับความบันเทิงจากศิลป์ วัฒนธรรมในกรุ๊ปของตัวเอง ฯลฯ สิทธิมนุษยชนระดับลำดับที่สองนี้จำเป็นต้องเขียนยืนยันไว้ในข้อบังคับหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายรากฐานของเมืองของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในแบ็คแจ็คในเมืองนั้นจะได้รับความปกป้องการดำรงชีวิต ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นคน แนวความคิดการพัฒนาที่สหัสวรรษ Millennium Development เมื่อกย พุทธศักราช คริสต์ศักราช หัวหน้า ประเทศทั้งโลก ได้ร่วมประชุมสุดยอดที่สหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา การสัมมนาสุดยอดครั้งสำคัญนี้ ให้โอกาสให้หัวหน้าแต่ละประเทศด้วยกันทวนแล้วก็แลกประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาของตัวเองตั้งแต่แมื่อในอดีตกาลก่อนหน้านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles